Štirne

Čeprav Tabor leži na nadmorski višini 140 m, je bilo v vasi polno vodnjakov – menda celo 16, večinoma javnih, nekateri pa so bili tudi znotraj hiš. Danes je ohranjenih le 6, ostali so zasuti ali pozabljeni.

Dva izmed vodnjakov, vaščani jim pravijo »štirne«, sta še posebej vredna pozornosti. Prvi, ki ga srečamo, je v spodnjem delu vasi. Na štirni je vklesana letnica 1361, kar ga uvršča med najstarejše slovenske vodnjake. Vodna gladina v njem je zelo visoka, globok je najmanj 8 m.

Tudi drugi vodnjak zagotovo sodi med najstarejšo zapuščino vasi. Postavljen je tako, da dve tretjini štrlita na gaso, ena tretjina pa se nahaja v notranjosti stare kleti. Vodnjak je zgrajen iz izklesanih polkrožnih kamnitih delov, v notranjosti so ohranjeni še star mehanizem za dvigovanje vode, verige in škripec. Ta klet že več rodovom sedanjih lastnikov služi kot vinska klet z največjim lesenim vinskim sodom v vasi, ki drži 5000 l.

V letu 1993 so v bližini zvonika vaščani izkopali star, zasut vodnjak globine 12 metrov. Vodnjak so na novo obzidali ter mu povrnili sijaj osrednjega vodnjaka v vasi.

Na štirni je vklesana letnica 1361.

Sledi štrika v kamnih štirne.