Šentanela

Pot od »kalone« (oboka) na južni strani tabrškega obzidja pelje naprej čez kamniti most do Roženplaca, kjer stoji čarobna »Šentanela«.

Šentanela je skrivnostna stavba v obliki stolpiča na kvadratnem tlorisu. Njen namen ni čisto jasen, saj nam zgodovinski viri le delno razkrivajo njeno zgodbo.

 

Ali je bila v času fevdalizma zgrajena za stražarnico (kar v italijanskem jeziku pomeni sentinelle) ali pa gre za razgledni paviljon, ki je ime dobil po zavetniku dornberške cerkve Sv. Danijelu (ŠentDanjel)?

Poglejmo različne zgodovinske razlage:

  1. Nekateri viri navajajo, da je bila stražarnica za vstop v grad – kot nekakšna vratarnica. Mimo nje je namreč vodila glavna povezovalna pot na Kras. Sedanji kamniti most pred vhodom v grad bi naj bil v srednjem veku dvižni most. Brez pozitivnega signala iz stražarnice, dvižnega mosta niso spustili.
  2. Drugi viri navajajo, da bi naj v Šentaneli grajski biriči nadzirali delo tlačanov v grajskih vinogradih pod njimi.
  3. Sedanja stavba je najbrž nastala v 17. stoletju kot vrtni paviljon, ki je ponujal razgled po Vipavski dolini. Podoben paviljon krasi tudi vrt rodbine Rabatta ob dvorcu v Kanalu. Šentanelo je krasila sončna ura, v njej pa naj bi bila tudi kamnita miza, ki je še danes ohranjena v vasi. Na funkcijo razgledišča sredi cvetja pa kaže tudi ime Roženplac, kot vaščani imenujejo celotno zahodno pobočje vzpetine.

Najverjetneje pa je, da se je namembnost Šentanele spreminjale skozi zgodovino glede na potrebe časa.

Stavba Šentanele je lepo vidna tudi na risbi Antonia Capellarisa, ki je leta 1752 upodobil grad Dornberg. Šentanela je vidna na desni strani izseka risbe. Razvidna je podobna stavbna zasnova kot je danes, tudi štirikapna streha. 

 

V 20. stoletju je stavba skoraj povsem propadla, ohranila se je le njena zahodna stena s široko polkrožno sklenjeno odprtino. Leta 1998 so na pobudo vaščanov po načrtih spomeniške službe in na podlagi dveh starih fotografij v celoti obnovili v nekdanjem obsegu.

Šentanela leta 1938

Šentanela okrog leta 1970

Danes Šentanela nudi prelep razgled in zvonček želja, ki skoraj vsakemu, ki pozvoni nanj, uresniči željo.

Šentanela danes