Društvo Tabor nad Dornberkom

Tabor 43
SI-5294 Dornberk
davčna: 32836104
TRR: SI56 6100 0001 6101 474 (DH)

O društvu

Društvo Tabor nad Dornberkom je nastalo z namenom, da ohrani naravni videz in bogato kulturno izročilo in navade vasice Tabor na tak način, da se ohrani življenje na vasi. Dokaj zahtevno nalogo, ki v trenutnem blagostanju ni naklonjena k ohranjanju starodavne arhitekture kot so npr. ozke gase in strnjeno naselje, poskuša opraviti društvo na tak način, da bogati vsakdanje življenje na vasi s prireditvami, ter ozavešča sovaščane o vrednosti in podobi vasi kot celote.

Namen društva
 • Prizadevati si za dobrobit in trajnostni razvoj življenja v vaški lokalni skupnosti.

 • Spodbujati člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturnih lepot ter znamenitosti.

 • Spodbujati s svojo dejavnostjo svoje člane k vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju.

 • Opravljati še druge dejavnosti v zvezi zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa.

Cilji društva
 • Sodeluje z občinskimi organi in drugimi organi lokalne samouprave,

 • Sodeluje z drugimi organizacijami, ki skrbijo za podobne dejavnosti,

 • Skrbi in zagotavlja potrebna sredstva za delovanje društva,

 • Organizira nastope pevskih zborov, dramske prireditve ter druge kulturne prireditve,

 • Organizira razstave domačih dobrot, gozdnih sadežev in raznovrstnih izdelkov,

 • Izvaja skupno dogovorjene programe z drugimi društvi v občini in regiji,

 • Spodbuja prebivalce lokalne skupnosti za doseganje skupnih interesov,

 • Spodbuja komunikacijo in druženje med prebivalci lokalne skupnosti