Nekoč morje

V Sloveniji so najdeni številni ostanki morskih ježkov, leta 1877 je bil Oviclypeus Iorioli Damen najden tudi v Tabru.

 

Fosil morskega ježka hrani Geološki muzej  v Avstriji, saj je v času najdbe Tabor spadal pod Avstroogrsko.